Sofija Micic

Dobrodošli!

Prof. dr Sofija Mićić Kandijaš

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Sofija Mićić Kandijaš rođena je u Beogradu, Srbija, gde je završila osnovno, srednje (niža i srednja muzička škola ,,Mokranjac’’, klavirski odsek) i visoko obrazovanje – Filološki fakultet. Kao student druge godine, dobila je nagradu ,,Ivana Tomeković’’ kao najbolji student anglistike.